Metallinetsintä ja muinaisjäännökset

Suomessa metallinpaljastimen käyttö on kiellettyä muinaisjäännösalueilla sekä aivan niiden välittömässä läheisyydessä. Muualla metallinetsintää voi yleensä harrastaa maanomistajan luvalla. Muinaismuistolain mukaan 100-vuotiaan ja sitä vanhemman esineen tai sellaisen palasen löytämisestä ilmoitetaan välittömästi Museovirastoon. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti ilmoitus- ja palautepalvelu Ilpparin kautta. Ilppari löytyy Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunasta, www.kyppi.fi/ilppari.

Metallinetsinnästä on viime vuosina tullut suosittu harrastus. Kaikkialla metallinetsimen käyttö ei kuitenkaan ole luvallista. Kuva Leena Kovisto/SatM