Metallinetsintä ja muinaisjäännökset

Suomessa metallinpaljastimen käyttö on kiellettyä muinaisjäännösalueilla sekä aivan niiden välittömässä läheisyydessä. Muualla metallinetsintää voi yleensä harrastaa maanomistajan luvalla. Muinaismuistolain mukaan kaikki yli 100 vuotta vanhemmaksi epäillyt omistajattomat esineet tulee toimittaa Museovirastoon.

-Metallinetsinnästä on viime vuosina tullut suosittu harrastus. Kaikkialla metallinetsimen käyttö ei kuitenkaan ole luvallista. , by Satakunnan Museo