Adoptoi monumentti

Eura Kauttuan kylänpaikka: Kauttuan kylätonttia raivataan. Kohteen on adoptoinut Euran työlllisyyspalvelut. Kuva: SatM/ Leena Koivisto.

Satakunnan Museo on mukana Adoptoi monumentti –toiminnassa.  Adoptoi monumentti on vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on kannustaa kansalaisia oman lähiympäristönsä kulttuuriperintökohteiden hoitoon. Hoito perustuu alueellisen vastuumuseon ja adoptoijaryhmän väliseen sopimukseen. Hoidettava kohde voi olla muinaisjäännös, muu kulttuuriperintökohde tai jopa rakennus.

Adoptoija sitoutuu pitämään huolta kohteesta museon laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitotoimia voivat olla esimerkiksi kasvillisuuden raivaus ja niitto sekä kohteen ympäristön siisteydestä huolehtiminen. Adoptointi ei vaadi erillistä rahoitusta eikä siitä saa korvausta, kysymys on vapaaehtoistyöstä.

Harjavalta Kuumoonmäki. Raivaustalkoot Kuumoonmäen röykkiöllä. Kohteen on adoptoinut LC Harjavalta Huovi. Kuva Tapio Routimo.

Adoptoija voi olla esim. kotiseutu- tai kyläyhdistys, mutta yhtä hyvin koulu, partiolippukunta tai vaikka vapaamuotoinen ystäväporukka. Hoito- ja kunnostustyö on mukavaa yhdessä tekemistä ja reipasta ulkoilua, ja samalla vaalitaan omaa lähiympäristöä ja huolehditaan yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Halutessaan adoptoijat voivat järjestää kohteella pieniä tapahtumia ja opastuksia. Tällä hetkellä jo kahdeksan satakuntalaista muinaisjäännöstä on löytänyt hoitajan ohjelman kautta. Mikäli muinaisjäännöksen tai muun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen hoito kiinnostaa, voit ottaa yhteyttä suoraan museon arkeologiin. 

Lisätietoja Adoptoi monumentti –toiminnasta löydät linkistä.

Eura Panelia Kuninkaanhauta: Kuninkaanhaudan ympäriltä ja rakenteista kaadettiin useita puita. Kohteen on adoptoinut LC Kiukainen. Kuva Juhani Vihervuori.

Museovirasto myöntää tukea myös muinaisjäännösalueiden hoitoon.  Lisätietoja hoitotuesta voi kysyä suoraan Satakunnan Museon arkeologilta, ohjeita hakuun löytyy lisäksi Museoviraston sivuilta.

Reposaaren Kappelinluodolle pystytettiin opastaulu kesällä 2014. Kohteen on adoptoinut Satakunnan Museon ystävät ry. Kuva: SatM/Leena Koivisto