Pysyvä näyttely Satakunta

Perusnäyttely on sijoitettuna vanhaan Porin puhelinlaitoksen kaapelihalliin, joka muodostaa talon pohjoisosan. Näyttelyyn on rakennettu dioraamoja, jotka esittelevät maakunnan luontokohteita eläimineen ja kasveineen.

Selkämeren rannoilla maankohoaminen muokkaa maisemaa jatkuvasti. Rantaniitty muuttuu ajan myötä tyrnipensaikoksi ja lopulta tervalepiköksi. Kokemäenjoen varrelta löytyy monta lajistollisesti tärkeätä kohdetta. Joki muodostaa lopulta suiston joka avautuu Porin edustalle. Se on kuuluisa erityisesti linnustonsa monipuolisuuden vuoksi. Suoluontokohteista lähin on Pomarkussa sijaitseva Isoneva.

Karhu, ilves ja susi ovat löytäneet suojaisia reittejä maakunnan metsistä. Näyttelystä löytyy lisäksi minikokoinen lintutorni, pitkospuut ja karhun pesäkolo.

Leikkipaikoista hienoin on pienoismajakka. Porin Lintutieteellinen Yhdistys (PLY) on merkittävä paikallinen harrastajien yhteisö jonka toimintaa esitellään myös perusnäyttelyssä. Esillä on harrastuksen kannalta olennaista esineistöä sekä jatkuvasti päivittyvä Tiira-tabletti, josta voi tarkistaa maastossa viimeksi tehdyt havainnot.