Neuvonta

Yhteistyöstä maakunnan museoiden kanssa vastaa alueellisen työn intendetti (ent. maakuntatutkija). Intendentin puoleen voi kääntyä kaikissa museotyöhön liittyvissä kysymyksissä kuten kokoelmien hoito ja luettelointi, näyttelyiden suunnittelu ja rakentaminen, museorakennusten korjaaminen sekä avustusasiat.

Intendentti neuvoo ja opastaa tarvittaessa myös alueella olevia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä museotyöhön ja kokoelmiin liittyvissä kysymyksissä.